Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Jiří Lodr

ředitel
Tel: 377 221 540, 731 433 001    jiri.lodr758/758dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Ing. Jiří Lodr

ředitel FCH
Tel: 731 433 001    jiri.lodr638/638dchp.charita.cz
Farní charita Stříbro

Bc. Stoklásková Lucie

pokladní, účetní
Tel: 734 783 891    lucie.stoklaskova787/787klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Mgr. Švehlová Lucie

zástupce ředitelky
Tel: 777 520 906    lucie.svehlova813/813klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Iveta Lukešová

ekonomické oddělení
Tel: 731 433 125    iveta.lukesova444/444dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Bc. Veronika Lukešová

vedoucí služby
Tel: 731 433 018    veronika.lukesova407/407dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Bc. Milan Machala

sociální pracovník
Tel: 731 433 134    milan.machala806/806dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Marie Machková

sociální pracovnice, pracovnice v soc. službách
Diecézní charita Plzeň

Sylva Machová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068   
Diecézní charita Plzeň

Marie Macošková

vedoucí
Tel: 374 789 128, 731 433 005    marie.macoskova663/663dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Ing. Tatiana Mandíková

sociální pracovnice
Tel: 731 433 023    tatiana.mandikova483/483dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Bc. Malkusová Marie

ředitel,statutární zástupce
Tel: 731 433 080, 376 340 112    marie.malkusova601/601klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Skřivanová Marie

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 088    chpschudenice576/576klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Nikola Marková

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Dvořáková Marta, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 376 323 210, 731 433 085    dmd894/894klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Blažková Martina, DiS.

vedoucí azylového domu
Tel: 731 433 085, 376 323 210    martina.blazkova208/208klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Dita Matoušová, DiS.

vedoucí a sociální pracovník
Tel: 353 434 215, 731 433 030    dita.matousova127/127kv.charita.cz
Farní charita Karlovy Vary

Pavel Mazza

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068   
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Jaroslava Medunová

administrativní pracovnice
Tel: 731 433 137    jaroslav.medunova158/158dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Ing. Hájek Milan

technický/provozní pracovník
Tel: 376 340 114, 731 433 084    milan.hajek270/270klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy