Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Eva Kodadová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Ing. Eva Kolafová

ředitel
Tel: 731 619 729    charita846/846farnostcheb.cz
Farní charita Cheb

Ing. Eva Kolafová

vedoucí Dobrovol. centra
Tel: 354 422 458, 731 619 729    dobrovolnici894/894farnostcheb.cz
Farní charita Cheb

Zdeňka Kolářová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Markéta Königová

vedoucí Domova sv. Zdislavy
Tel: 377 423 159    marketa.stychova427/427mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Romana Kopová

pracovnice sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Václava Koupilková, DiS.

sociální pracovnice OA
Tel: 731 626 128    vaclava.koupilkova932/932mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Mgr. Jana Kovářová, MBA

vedoucí zařízení - Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory, Noclehárna, Osobní asistence
Tel: 731 646 981    jana.kovarova878/878rokycany.charita.cz
Oblastní charita Rokycany

Bc. Hana Kozlová

sociální pracovnice
Tel: 731 433 027    hana.kozlova705/705dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Michaela Králová

pracovnice sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Jana Krejčíková

Administrativa, pokladna
Tel: 377 448 133, 731 626 131    jana.krejcikova330/330mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Ing. Marie Krondlová

vedoucí kanceláře, sekretářka, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 377 221 540, 731 433 015    marie.krondlova943/943dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Tereza Landová

koordinace sociálních služeb
Tel: 731 433 002    tereza.landova661/661dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Bc. Ladislav Lego

spirituál DCHP
Tel: 731 619 700, 731 433 077   
Diecézní charita Plzeň

Bauerová Lenka

vedoucí domova pro seniory
Tel: 731 433 083, 376 340 115, 376 340 116    lenka.bauerova459/459klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Slouková Lenka

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 734 783 893    chpsstrazov891/891klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Bc. Dana Levorová

vedoucí osobní asistence
Tel: 377 542 781, 731 619 740, 377 537 700    dana.levorova751/751mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Kurcová Libuše

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 047    chpsjanovice526/526klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Bc. Balounová Linda

sociální pracovnice
Tel: 376 340 113    linda.balounova555/555klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy