Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Daniela Keprdová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 731 433 091    daniela.keprdova751/751dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Ing. Aleš Klůc

ředitel
Tel: 353 434 210, 731 433 033    ales.kluc403/403kv.charita.cz
Farní charita Karlovy Vary

Ing. Aleš Klůc

ředitel
Tel: 731 433 033    ales.kluc451/451kv.charita.cz
Farní charita Aš

Monika Kocúrková

pracovník sociálních služeb
havlickova995/995dchp.cz
Diecézní charita Plzeň

Eva Kodadová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Ing. Eva Kolafová

ředitel
Tel: 731 619 729    charita299/299farnostcheb.cz
Farní charita Cheb

Ing. Eva Kolafová

vedoucí Dobrovol. centra
Tel: 354 422 458, 731 619 729    dobrovolnici470/470farnostcheb.cz
Farní charita Cheb

Zdeňka Kolářová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Markéta Königová

vedoucí Domova sv. Zdislavy
Tel: 377 423 159    marketa.stychova569/569mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Romana Kopová

pracovnice sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Václava Koupilková, DiS.

sociální pracovnice OA
Tel: 731 626 128    vaclava.koupilkova106/106mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Mgr. Jana Kovářová, MBA

vedoucí zařízení - Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory, Noclehárna, Osobní asistence
Tel: 731 646 981    jana.kovarova656/656rokycany.charita.cz
Oblastní charita Rokycany

Bc. Hana Kozlová

sociální pracovnice
Tel: 731 433 027    hana.kozlova403/403dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Michaela Králová

pracovnice sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Jana Krejčíková

Administrativa, pokladna
Tel: 377 448 133, 731 626 131    jana.krejcikova984/984mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Ing. Marie Krondlová

vedoucí kanceláře, sekretářka, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 377 221 540, 731 433 015    marie.krondlova962/962dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň