Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Jandová Sandra, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 376 382 040    poradna648/648klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Ráthová Šárka, DiS.

vrchní sestra CHOS
Tel: 731 433 086, 376 340 144    chos686/686klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Ing. Vlnasová Šárka

Aktivizační pracovník
Tel: 603 222 140    sarka.vlnasova609/609klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Mgr. Agata Scheerbaumová

vedoucí a sociální pracovník
Tel: 731 433 039, 353 434 228    agata.scheerbaumova918/918kv.charita.cz
Farní charita Karlovy Vary

Aloisie Schubertová

koordinátor
Tel: 608 918 860, 353 228 676    dps.ostrov594/594ostrov.charita.cz
Oblastní charita Ostrov

Bc Jan Sebján

ředitel
Tel: 725 057 787   
Farní charita Sokolov

Bc. Michaela Semeráková, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 731 433 095    michaela.semerakova746/746dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Dana Šímová

Pomocná síla - údržba šatstva
Diecézní charita Plzeň

Karel Smrž

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Ondřej Špendlíček

vedoucí služeb, sociální pracovník
Tel: 731 433 090    ondrej.spendlicek348/348dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Anna Srbová

sociální pomoc lidem ve výkonu trestu
Tel: 377 220 470, 731 433 101    anna.srbova167/167mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Jan Šťastný

ostatní obslužný personál
Diecézní charita Plzeň

Pavel Štípek

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 076   
Diecézní charita Plzeň

Bc. Hana Stránská

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 731 433 122    hana.stranska925/925mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Bc. Veronika Strapina Kličková

sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra DSF
Tel: 734 690 450, 377 221 368    veronika.strapina.klickova161/161mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Alena Strašlipková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068   
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Jana Středová

vedoucí služby
Tel: 777 767 070    jana.stredova657/657stribro.charita.cz
Farní charita Stříbro

Ing. Jiří Svoboda

vedoucí služby
Tel: 731 433 050    jiri.svoboda582/582dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Marie Sýkorová

správa a řízení projektů EU
Tel: 731 433 000    marie.sykorova245/245dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň