Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Milan Machala

sociální pracovník
Tel: 731 433 134    milan.machala833/833dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Marie Machková

sociální pracovnice, pracovnice v soc. službách
Diecézní charita Plzeň

Sylva Machová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068   
Diecézní charita Plzeň

Marie Macošková

vedoucí
Tel: 374 789 128, 731 433 005    marie.macoskova845/845dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Ing. Tatiana Mandíková

sociální pracovnice
Tel: 731 433 023    tatiana.mandikova164/164dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Bc. Malkusová Marie

ředitel,statutární zástupce
Tel: 731 433 080, 376 340 112    marie.malkusova207/207klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Skřivanová Marie

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 088    chpschudenice244/244klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Nikola Marková

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Dvořáková Marta, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 376 323 210, 731 433 085    dmd880/880klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Blažková Martina, DiS.

vedoucí azylového domu
Tel: 731 433 085, 376 323 210    martina.blazkova300/300klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Dita Matoušová, DiS.

vedoucí a sociální pracovník
Tel: 353 434 215, 731 433 030    dita.matousova492/492kv.charita.cz
Farní charita Karlovy Vary

Pavel Mazza

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068   
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Jaroslava Medunová

administrativní pracovnice
Tel: 731 433 137    jaroslav.medunova477/477dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Ing. Hájek Milan

technický/provozní pracovník
Tel: 376 340 114, 731 433 084    milan.hajek925/925klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Renáta Milotová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 094   
Diecézní charita Plzeň

Tomšíková Miroslava

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 732 775 868, 376 340 142    miroslava.tomsikova227/227klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Mgr. Eva Moulisová

administrátorka projektů, zástupkyně vedoucího DSF pro Terénní program
Tel: 731 644 899, 377 221 365    eva.moulisova834/834mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Bc. Martina Mundilová

staniční sestra CHOS - Stříbro, Bor, Tachov
Tel: 374 622 201, 731 433 113    chos.stribro117/117mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň