Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Daniela Keprdová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 731 433 091    daniela.keprdova973/973dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Ing. Aleš Klůc

ředitel
Tel: 353 434 210, 731 433 033    ales.kluc619/619kv.charita.cz
Farní charita Karlovy Vary

Ing. Aleš Klůc

ředitel
Tel: 731 433 033    ales.kluc897/897kv.charita.cz
Farní charita Aš

Monika Kocúrková

pracovník sociálních služeb
havlickova382/382dchp.cz
Diecézní charita Plzeň

Eva Kodadová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Ing. Eva Kolafová

ředitel
Tel: 731 619 729    charita483/483farnostcheb.cz
Farní charita Cheb

Ing. Eva Kolafová

vedoucí Dobrovol. centra
Tel: 354 422 458, 731 619 729    dobrovolnici705/705farnostcheb.cz
Farní charita Cheb

Zdeňka Kolářová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Markéta Königová

vedoucí Domova sv. Zdislavy
Tel: 377 423 159    marketa.stychova419/419mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Romana Kopová

pracovnice sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Václava Koupilková, DiS.

sociální pracovnice OA
Tel: 731 626 128    vaclava.koupilkova812/812mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Mgr. Jana Kovářová, MBA

vedoucí zařízení - Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory, Noclehárna, Osobní asistence
Tel: 731 646 981    jana.kovarova229/229rokycany.charita.cz
Oblastní charita Rokycany

Bc. Hana Kozlová

sociální pracovnice
Tel: 731 433 027    hana.kozlova979/979dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Michaela Králová

pracovnice sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Jana Krejčíková

Administrativa, pokladna
Tel: 377 448 133, 731 626 131    jana.krejcikova308/308mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Ing. Marie Krondlová

vedoucí kanceláře, sekretářka, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 377 221 540, 731 433 015    marie.krondlova480/480dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň