Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Marie Matoušková

ekonomický pracovník
Tel: 353 434 211, 731 433 034    marie.matouskova821/821kv.charita.cz
Farní charita Karlovy Vary

Mgr. Petr Šimek

public relations
Tel: 731 433 017    petr.simek904/904dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Miroslav Adamovský

pracovní terapeut
Tel: 731 433 144    miroslav.adamovsky452/452dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Votýpková Alina

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 087    chpsplanice996/996klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

DSF - kancelář animátorů

nepřetržité zajištění základního provozu DSF
Tel: 377 220 477   
Městská charita Plzeň

Mgr. Daniela Babincová

psycholog
Tel: 731 433 028    daniela.babincova834/834dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Pavel Barták

zástupce ředitele pro projekty Cheb
Tel: 731 433 021    pavel.bartak668/668dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Radim Teodor Bílek, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 744 145    radim.bilek620/620dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Jaroslava Bořánková

účetní
Tel: 731 626 131, 377 448 999    jaroslava.borankova663/663mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Dana Boříková, DiS.

metodik, sociální pracovník
Tel: 731 433 072    dana.borikova516/516dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Zdeňka Boříková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 377 455 043, 731 433 111    zdenka.borikova624/624mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Bc. Petra Břicháčková, DiS.

sociální pracovnice
petra.brichackova474/474dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Václava Brücknerová

pracovník v sociálních službách
Diecézní charita Plzeň

Anna Burešová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068   
Diecézní charita Plzeň

Martina Caletková

mzdová a finanční účetní
Tel: 731 433 016    martina.caletkova975/975dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Michal Čermák

pracovník v sociálních službách
michal.cermak949/949dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň

Vladimír Čermák

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Lenka Česalová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 024   
Diecézní charita Plzeň

Jana Češková

hospodářka DSF
Tel: 724 995 010    jana.ceskova467/467mchp.charita.cz
Městská charita Plzeň

Pablo Chacón Gil

vedoucí projektu
Tel: 377 431 082, 731 433 010    pablo.chacon816/816dchp.charita.cz
Diecézní charita Plzeň