Zdeňka Boříková

  • Tel.: 377 455 043, 731 433 111
  • zdenka.borikova117/117mchp.charita.cz
  • mzdová účetní, personalistka

Organizace: