Bc. Petra Břicháčková, DiS.

  • petra.brichackova199/199dchp.charita.cz
  • sociální pracovnice

Organizace:


Seznam služeb:

Nízkoprahové denní centrum Cheb - Sociální pracovník Azylový dům Cheb - Sociální pracovník