Oddělení A - hospic, 1. patro

  • Tel.: 547 232 223, 731 124 473

 

Lékařka oddělení:

MUDr. Irena Henzlová

Staniční sestra:

Soňa Kaloudová


Organizace:


Seznam zařízení:

Dům léčby bolesti s hospicem sv.Josefa - zdravotnický pracovník