Jana Češková

  • Tel.: 724 995 010
  • jana.ceskova504/504mchp.charita.cz
  • hospodářka DSF

hospodářka (praní prádla, příjem /výdej šatstva a lůžkovin, kuchyňských potřeb – dary těchto věcí od firem a veřejnosti)


Organizace:


Seznam zařízení:

Domov sv. Františka - hospodářka DSF

Seznam služeb: