TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Farní charita Stříbro se pravidelně zapojuje do dobročinné akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je převážně určen na provoz Domova pro seniory bl. Jana Pavla II ve Stříbře a pomoc dětem ze sociálně slabých rodin. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně věnována také na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem.

Sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA.