Kvalitativní vyhodnocení poskytovaných služeb

Naplnění poslání a cílů průběžně hodnotíme na poradách týmu. Na základě zhodnocení se snažíme nadále zlepšovat poskytování našich služeb a přizpůsobit služby potřebám našich uživatelů a jejich rodin. Poskytovaná péče odpovídá osobním cílům a potřebám jednotlivých uživatelů a vychází z jejich individuálních plánů.

Kvalita naší práce se odráží ve spokojenosti našich uživatelů i v poděkování a kladném hodnocení jejich rodin. Ustálení či zlepšení hybnosti, sebeobsluhy či psychické pohody našich klientů svědčí o naplnění cílů a poslání, kterým je umožnění klidného a důstojného prožití závěrečného období života.

Kromě toho jsme v lednu 2010 úspěšně prošli Inspekcí standardů kvality sociálních služeb. Drobné nedostatky jsme v průběhu roku odstranili. Inspekce přinesla ponaučení a náměty ke zlepšení, potvrdila kvalitu našich služeb a dodala nám energii do další práce.

Každý rok se snažíme zútulnit prostředí domova, aby bylo příjemné pro uživatele i personál. V minulých letech jsme opravili venkovní fasádu, natřeli plot a opravili betonové sloupky, vyměnili jsme koberec a zajistili nová pohodlná křesla ve společenské místnosti. Po několika jednáních s představiteli města Stříbra se nám podařilo zajistit větší prostory pro kancelář ředitele, sociální pracovnice a vrchní sestry. Zabezpečili jsme tak lepší podmínky pro práci personálu i jednání se zájemci o službu či partnery Farní charity Stříbro. Tento krok umožnil rozšířit kapacitu služeb na 15 uživatelů. Vyhověli jsme tak našim uživatelům a žadatelům z pořadníku, kteří mají zájem o jednolůžkový pokoj. V roce 2012 jsme provedli rekonstrukci sklepa pro úschovu potravin a další drobné opravy. 

Začátkem roku 2013 jsme zakoupili dva nové zvedáky pro lepší manipulaci s uživateli. Zvedáky usnadňují práci našim zaměstnancům, ale především zajišťují větší bezpečnost našich uživatelů. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni. V průběhu roku 2013 plánujeme ve spolupráci s Městem Stříbro zajistit nová lůžka s polohovacími rošty. Město Stříbro přislíbilo, že se ve Finančním výboru pokusí do sestavovaného rozpočtu zahrnout finanční částku na výměnu polohovacích 10 polohovacích lůžek. Zastupitelstvo města návrh schválilo a naši uživatelé se mohou těšit na pohodlnější a bezpečnější lůžka. Na zbývajících 5 lůžek budeme hledat další finanční zdroje. V případě, že neuspějeme, Město Stříbro slíbilo podporu i v roce 2014.