Staňte se naším dárcem

Chcete přispět na dobrou věc, ale nemáte čas nebo nemůžete pomáhat osobně? Staňte se naším dárcem a pomáhejte s námi. Bez vaší velkorysé přízně by Charita nemohla naplňovat své poslání pomáhat těm, kdo se bez pomoci druhých neobejdou.

Zaujala Vás naše služba lidem v nouzi a chtěli byste ji podpořit? Můžete tak učinit hned několika způsoby: 

 • finanční dar
 • hmotný dar
 • zapojení se do aktivit domova pro seniory, pomoc při realizaci kulturní nebo společenské akce
 • nabídka odborných služeb

Poskytnutí finančního daru

Dárcovské konto: 167510248/0300, vedený u ČSOB Stříbro, do poznámky uveďte  - sponzorský dar

V případě zájmu sepíšeme smlouvu a vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely. Dary poskytnuté pro účely Farní charity Stříbro je možno použít podle zákona č.586/1992 Sb. ke snížení daňového základu dárce.

Jak na to

 • Peníze je možné složit v hotovosti na kterékoli pobočce ČSOB
 • Poštovní poukázkou
 • Bezhotovostním převodem na účet číslo: 167510248/0300 vedený u ČSOB Stříbro příkazem k platbě na pobočce své banky, prostřednictvím telefonického nebo internetového bankovnictví. 
 • Pro potvrzení převzetí daru potřebujeme znát Vaše jméno a adresu, u organizace také IČO. Tyto údaje lze vyplnit do poznámky u platby prostřednictvím banky nebo zaslat emailem nebo poštou.

Poskytnutí hmotného daru

Před každým darováním věcí, které by mohly ještě někomu posloužit, doporučujeme domluvit se předem s pracovníky zařízení (domov pro seniory, charitní šatník), zda mají vhodné využití pro danou věc a dostatečné prostory k jejímu uskladnění.

Při darování věcí prosíme vždy berte ohled na budoucího příjemcem daru - darované věci by měly být vždy v dobrém stavu, šaty vyprané a složené.  

Poskytnutí finančního nebo hmotného daru či zapojení se do aktivit můžete konzultovat v kanceláři ředitele, telefonicky na 374 622 229 nebo na emailu stacionar.stribro@volny.cz.

 Proč hledáme nové dárce

 • v posledních letech nám ubylo dárců v důsledku ekonomické krize
 • v důsledku schodku státního rozpočtu klesají finanční příspěvky a dotace od státu prostřednictvím ministerstev a samosprávních celků
 • chceme si zachovat určitou nezávislost od státních donátorů
 • chceme vyzvat občany ke spoluzodpovědnosti za sociální situaci v naší zemi a k solidaritě vůči seniorům a osobám v těžké životní situaci

S pomocí darců jsme mohli

 •  pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením najít nový domov
 • pomoci dětem ze sociálně slabých rodin
 • poskytnout ošacení potřebným
 • zakoupit polohovací lůžka
 • rozšířit kapacitu služby pro seniory
 • zrekonstruovat kancelář pro administrativu
 • vybudovat zahradní altánek

Díky dárcům provozujeme

 • domov pro seniory
 • charitní šatník

Co získáte jako dárce

 • možnost odečtu daru ze základu daně na základě potvrzení o daru
 • pravidelné informace o dění v naší organizaci
 • pozvání na případné prestižní kulturní akce

Děkujeme, že pomáháte s námi.