Hlavní partnerské organizace

  znak_Kostelec

 VDV-logo-2017

Farní charita Stříbro usiluje o zajištění kvalitních služeb dle potřeb uživatelů. Tato snaha je však limitována přidělenými finančními prostředky od státu a rozpočtovým plánem organizace, proto Farní charita Stříbro uplatňuje systém vícezdrojového financování. V posledních letech dochází ke krácení dotací ze státního rozpočtu, a proto je nutné hledat finanční prostředky z jiných zdrojů. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají překonat finanční potíže, která zasáhly nejen naši organizaci, ale sociální služby všeobecně.

Farní charita by ráda poděkovala každému, kdo jakýmkoli způsobem přispěl, ať už jednorázově nebo opakovaně, penězi, službou, přímou pomocí, zajištěním potřebného vybavení, zdravotního či výtvarného materiálu, spolupracujícím organizacím i všem těm nenápadným, kteří nás podporují v skrytosti, bez nároku na ocenění. Jménem zaměstnanců, uživatelů a jejich rodin děkujeme všem partnerům, že přispěli na rozvoj naší činnosti, kvalitu služeb a zlepšení podmínek, ve kterých pracujeme.

Stát a obec

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Krajský úřad Plzeňského kraje
  • Město Stříbro
  • Obec Kostelec
  • Městský úřad ve Vohenstraussu

Instituce a organizace

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Biskupství plzeňské, Česká televize, Český rozhlas Plzeň, ČSOB Stříbro, Devětsil JST s.r.o., Diakonie Broumov, Diecézní charita Plzeň v čele s jejím ředitelem Ing. Jiřím Lodrem, Ekodepon s.r.o., Charita ČR, Domácí pečovatelská služba (Petra Sládková), IreSoft s.r.o., Fakultní nemocnice Plzeň, Lékárna Benu, Městské kulturní středisko Stříbro, MPA stavební spol. s.r.o., MŠ v Palackého ulici, Pekařství K a K s.r.o., Privamed, Sanita J3, Stodská nemocnice a.s., Tachovský deník, Top drogerie - K. Dráždil, Výbor Dobré Vůle, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Vojenský a Špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, ZŠ v Mánesově ulici, ZŠ Revoluční Stříbro

Duchovní doprovázení

Emeritní plzeňský biskup a prezident DCHP Mons. František Radkovský, stříbrský farář p. Jiří Hájek, plzeňský farář p. Jiří Barhoň

Soukromé osoby

MUDr. Markéta Prokopová, MUDr. Helena Krajčíková, MUDr. Zuzana Šímová,  MUDr. Bohumil Cikán, MUDr. Ivana Pavlíčková,  starosta města Stříbro Ing. Václav Votava, Bc. Karel Lukeš, Iveta Zíková, Miloš Kosán, manželé Ticháčkovi, Michal Orosz, Lukáš Kopecký, Alexandra Kubincová, Alena Bráhová a další

Poděkování patří také rodinným příslušníkům našich zaměstnanců, a všem, kteří věnují svůj volný čas našim seniorům, jsou pro nás velkou podporou a povzbuzením, přinášejí do naší práce spoustu nové energie, podnětů a nápadů. V neposlední řadě všem uživatelům našeho zařízení a jejich rodinám za svěřenou důvěru v naší péči.