Cílem vedení Farní charity Stříbro je nejen hmotně zabezpečit příjemný a spokojený pobyt, ale důraz je kladen i na aktivní trávení volného času, kulturní a společenské vyžití. Naše snaha je však limitována přidělenými finančními prostředky od státu a rozpočtovým plánem organizace, proto vedení usiluje o získávání dalších zdrojů financování.

Farní charita Stříbro chce poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli, ať už jednorázově nebo opakovaně, penězi, službou, přímou pomocí, zajištěním potřebného vybavení, zdravotního či výtvarného materiálu, spolupracujícím organizacím i všem těm nenápadným, kteří nás podporují v skrytosti, bez nároku na ocenění.

Jménem zaměstnanců, uživatelů a jejich rodin děkujeme všem partnerům, že přispěli na rozvoj naší činnosti, kvalitu služeb a zlepšení podmínek, ve kterých pracujeme. Poděkování patří také členkám charity, rodinným příslušníkům našich zaměstnanců, praktikantům a všem, kteří věnují svůj volný čas našim seniorům, jsou pro nás velkou podporou a povzbuzením, přinášejí do naší práce spoustu nové energie, podnětů a nápadů. V neposlední řadě i všem uživatelům našeho zařízení a jejich rodinám za svěřenou důvěru v naší péči.

Pomoci můžete i vy. Podrobnější informace naleznete zde.