HISTORIE V DATECH

 • 1991 - příprava na vznik a zahájení činnosti Farní charity Stříbro
 • 1992 -  zřízení Farní charity Stříbro a jmenování ředitelky Ing. T. Kupcové 
             - podepsána partnerská dohoda mezi městy Stříbro a Vohenstrauss
             - příchod nového duchovního do města Stříbra, pátera Jiřího Hájka 
 • 1994 - odchází první ředitelka, funkce se ujímá A. Hůrková 
            - pronájem dvou místností v areálu základní školy v Gagarinově ulice
            - zapojení do projektu Adopce na dálku
 • 1995 - rozšíření služeb o půjčování invalidních vozíků
 • 1997 - humanitární sbírka na povodně
 • 1998 - rezignace ředitelky A. Hůrkové a znovu jmenování  Ing. T. Kupcové
 • 1999  - oslava Mezinárodního roku seniorů
 • 2000 - přípravy na otevření denního stacionáře
 • 2001 - otevřen Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany města Stříbra v prostorách bývalého klubu důchodců ve Větrné ulici
 • 2004 - rekonstrukce nového objektu bývalé knihovny a otevření Denního
  a týdenního stacionáře pro staré a zdravotně postižené občany Stříbra s respitní péčí pro pečující rodiny v Gagarinové ulici, jehož součástí je krizový humanitární byt pro osoby v obtížné životní situaci
 • 2005  - slavnostní předání šeku od nadace Alcoa Fujikura Czech s.r.o, který sloužil ke splacení rekonstrukce a vybavení stacionáře
 • 2006 - slavnostní zprovoznění letního altánu pro odpočinek klientů
 • 2007 - zrušen denní stacionář, zachován pouze provoz týdenního stacionáře
 • 2009  - 5. výročí otevření Týdenního stacionáře pro seniory a ZP občany
 • 2011   - zrušení krizového bytu
              - rozšíření kapacity služby na 15 klientů
              - rekonstrukce nové kanceláře pro administrativu
              - přípravy na zahájení provozu Domova pro seniory bl. Jana Pavla II 
              - ukončení služby týdenního stacionáře ke dni 31.12.2011