Vánoční besídka s dětmi z MŠ

K završení všech akcí v našem domově patří oslavy vánočních svátků. Vystoupení patřilo již tradičně dětem z Mateřské školy. Děti předvedly za doprovodu hudby představení o narození Ježíška. Po vystoupení proběhlo vzájemné předání ručně vyrobených dárečků.