Domov pro seniory sv. Jana Pavla II. funguje jako jediný domov pro seniory ve městě Stříbře a blízkém okolí, který zajišťuje provozně návaznost na službu domova s pečovatleskou službou.

Provoz domova v roceš 2012 plynule navázal na službu týdenního stacionáře. Domov pro seniory poskytuje pobytové sluřžby dle zákona o siociálních službách a disponuje kapacitou 15 lůžek. Služby jsou posyktovány na základě individuálních potřeb uživatelů. Služba zahrnuje nepřetržitou celodenní péči, dále stravu, ubytování, ošetřovatelskou péči na záíkladě doporučení lékaře, pečovatelské úkony dle potřeb a přání uživatelů, rehabilitační péči, aktivizaci fyzickou i psychickou, a zároveń základní sociální poradenství. uživatelé jsou zajištěni nejen po stránce biologické, ale také po stránce psychické, sociální a duchovní.

Uživatelé jsou ubytováni ve 2 třílůžkových ,3 dvoulůžkových a 3 jednolůžkových pokojích se společným bezbariérovým sociáolním zařízením. Dále mohou využívat společné prostory pro odpočinek a aktivní treávení volného času. K těmto účelům je v domově určena společenská místnost. veranda a zahradní altánek s posezením a grilem.

Posláním Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. je poskytovat pobytové služby občanům, kteří vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob, kterým je služba určena
 • dospělý nad 59 let
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet:
 • z důvodu vysoké věku či změny zdravotního stavu již není schopen se sám o sebe postarat v domácím prostředí, které má nevyhovující podmínky a není možné péči zajistit terénní nebo ambulantní službou
 • z důvodu změny zdravotního stavu se nemůže například vrátit z nemocnice zpátky do domácího prostředí
 • splňují výše uvedené podmínky a mají osobní vazby k městu Stříbru a okolí, kdy zde např. pracovali, žili, nebo zde mají příbuzné či známé                                                                                                        
Zásady (hodnoty)
 • respektování lidské důstojnosti
 • respektování a uplatňování práv klienta, zejména právo na vyjádření potřeb, přání a stížností
 • poskytování stejných podmínek pro všechny klienty
 • individuální přistup ke každému klientovi, dbáme na podporu v záležitostech, které sám nezvládá a ve všem ostatním je respektována samostatnost klienta
 • vytváření domácího prostředí
 • podpora aktivního trávení volného času
 • podpora klienta při pravidelném setkávaní s rodinou
 • podporovat klienty v přátelských mezilidských vztazích
Cíle, kterých může klient pobytem v domově dosáhnout
 • zajištění celodenní péče podle individuálních potřeb
 • vytvoření podmínek pro naplňování dosavadních zájmů a koníčků
 • zachování stávajících dovedností a činností běžného života v domácnosti
 • zajištění pocitu bezpečí a jistoty
Cíle poskytovatele na rok 2018
 • kompletní úprava písemných vnitřních pravidel domova
 • nastavení dokumentace klienta – revize spisů, individuálního plánování
 • nalezení a vytvoření způsobu spolupráce s rodinami a přáteli klientů
 • najít řešení při zabezpečení zdravotní péče o klienty

Důležité dokumenty ke stažení zde.