Sociální šatník


  • Tel.: 374 622 229
 
Nerudova 819, Stříbro, 349 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci Fakultativní služby: NE

Šatník slouží sociálně slabším rodinám.

Služba je poskytována každé liché úterý od 16 do 18 hodin.  Několikrát ročně se navíc uskutečňuje sběr a odvoz přebytečných oděvů.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Teresa Kupcová - pracovník humanitární a rozvojové pomoci