Ing. Teresa Kupcová

  • Tel.: 777 767 070

Organizace:


Seznam zařízení:

Charitní šatník - pracovník humanitární a rozvojové pomoci Domov pro seniory sv. Jana Pavla II - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Domov pro seniory - sociální pracovník Sociální šatník - pracovník humanitární a rozvojové pomoci Domov pro seniory - vedoucí zařízení