V této rubrice se chceme podělit o své zkušenosti, které vycházejí z každodenní praxe. Cílem je vyzdvihnout naše úspěchy a ukázat příběhy skutečných lidí, kterým naše sociální služba pomáhá nebo pomohla zmírnit dopady jejich nepříznivé životní situace, kterou sami řešit nemohou.

Příklady dobré praxe také slouží jako inspirace pro ostatní poskytovatele služeb a srozumitelnou formou přibližují naši službu veřejnosti. Odráží se zde realita naši každodenní práce. Spokojenost našich uživatelů a jejich rodin je pro nás prioritní.