Farní charita Stříbro

Adresa sídla: Jiřího z Poděbrad 78, 349 01  Stříbro

Telefon: 374 622 229

 E-mail:  farnicharita_stribro@iol.cz, stacionar.stribro@volny.cz

Domov pro seniory sv. Jana Pavla II

Místo poskytování: Gagarinova 1416, 349 01  Stříbro

Telefon: 374 622 229

Ředitelka:  Ing. Teresa Kupcová  777 767 070

Vrchní sestra: Alena klimešová  775 195 540

Fax: 374 624 758,

E-mail:  stacionar.stribro@volny.cz