Jednání se zájemcem o službu a přijímání klientů

Osoby se zájem o poskytované pobytové sociální služby v Domově pro seniory mohou získat základní informace o poskytované službě, místě, kapacitě a okruhu osob, kterým jsou služby určeny. Při jednání se zájemcem o službu sociální pracovník informuje o poskytovaných službách, zjišťuje potřeby zájemce, jeho cíle, zda je pro zájemce služba vhodná a potřebná. Doporučujeme všem zájemcům navštívit  domov pro seniory, aby se seznámili s prostředím.

Jak požádat o přijetí

 • osobně v prostorách Domova pro seniory bl. Jana Pavla II, Gagarinova 1416, Stříbro
 • telefonicky na čísle 374 622 229
 • emailem na adrese stacionar.stribro@volny.cz

Osobní návštěva

Upřednostňujeme osobní návštěvu zařízení zájemce o poskytnutí služby před uzavření smlouvy a přijetí do zařízení. Při prvním kontaktu může zájemce zastoupit rodinný příslušník, případně jiná blízká osoba. Pokud zájemce není schopen Domov navštívit, je možné provést šetření a úvodní rozhovor v místě jeho bydliště nebo v nemocnici.

Termín jednání

 • v pondělí až pátek od 8:30 do 15:30
 • mimo uvedenou dobu je možné telefonicky nebo emailem zanechat vzkaz se jménem a telefonním číslem, ozveme se v co nejkratším možném čase

Přítomni jednání  

 • žadatel dle zdravotního stavu
 • dle požadavku žadatele jiná osoba např. rodinný příslušník nebo přítel, nebo zaměstnanec jiného zařízení
 • sociální pracovnice nebo vedoucí zařízení
 • případně další zaměstnanci poskytovatele dle požadavku žadatele   

Výsledek jednání se zájemcem o službu

 • Podání žádosti o umístění
 • Předání potřebných dokumentů, které si můžete stáhnout zde

Posouzení vhodnosti zájemce o službu

Vhodnost žadatele posuzuje přijímací komise složená z vedoucí zařízení, sociální pracovnice, vrchní sestry, případně jiné přizvané osoby. Výjimku tvoří situace, kdy je již při prvním kontaktu zřejmé, že zájemce neodpovídá cílové skupině nebo žádá o službu, kterou naše zařízení neposkytuje. Přijímací komise přihlíží především k vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce a jeho vhodnosti pro umístění.

Důvody pro odmítnutí zájemce o sociální službu

 • Plná kapacita zařízení
 • Nesplnění kritérií cílové skupiny uživatelů
 • Při žádosti o opakované poskytnutí služeb došlo k neuhrazení dluhu z předchozích služeb a neochota k vyrovnání závazků vůči zařízení

Dojde-li k odmítnutí zájemce o službu, sociální pracovnice v případě zájmu nabídne jiné vhodné možnosti řešení pomoci.


Přijetí uživatele a sepsání smlouvy

V případě uvolnění místa je žadatel/ka z pořadníku žadatelů vyzván/a k sepsání smlouvy, pokud dále splňuje podmínky pro přijetí. K přijetí nového uživatele dochází v termínu, který byl předem domluven při osobní návštěvě, případně telefonicky.


Před přijetím musí zájemce poskytovateli doložit

 • Kopii výměru důchodu
 • Kopii rozhodnutí příspěvku na péči nebo potvrzení MÚ, že bylo o příspěvek požádáno
 • Občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny – sociální pracovnice dokumenty okopíruje a vrátí