Aktivizace seniorů

Důležitou součástí poskytované sociální služby jsou aktivizační, volnočasové a sociálně terapeutické činnosti. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb našich uživatelů, kteří si mohou vybrat z nabízených činností.

Každý všední den od 10:15 do 11:45 probíhá dopolední program, který zahrnuje jednu ze skupinových aktivit. Před každou skupinovou aktivitou probíhá 15 – 30 minutové skupinové rehabilitační cvičení s odborným personálem.

Nabídka aktivizačních činností

SKUPINOVÉ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

 • Muzikoterapie 
 • Arteterapie
 • Hraní společenských her  (člověče nezlob se, bingo, kufr)
 • Paměťové hry 
 • Psychosociální hry
 • Vzpomínková terapie
 • Pracovní terapie
 • Skupinové sezení (edukace ke zdravému životnímu stylu, edukace v denních aktivitách)
 • Promítání filmů 
 • Bohoslužba 
 • Oslava narozenin a svátků
 • Koncerty, zábavná vystoupení, opékání buřtů v zařízení i mimo zařízení
 • Procházky a výlety

 INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

 • Mapování potřeb klienta – zjišťování individuálních potřeb uživatele, individuální plánování
 • Činnosti na přání – nácvik chůze, procházky, cvičení paměti, nácvik denních činností, pracovní činnost, procvičování psaní, předčítání, povídání, promítání filmů